กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)

arkaza ตันจริง ๆ บางทีเราก็มองไม่

pgot เว็ตรง

183.88.xxx.xxx

สชล็อต ตันจริง ๆ บางทีเราก็มองไม่ เห็นทางออกมาก นักที่จะ สามารถใช้แก้ปัญหาตรงนั้นได้ จนกว่าจะมีคนมาชี้แนะ
ข้ามไปยังทูลบาร์