เงินเดือนผู้สูงอายุเบิกจ่ายในวันที่เท่าไรของเดือนคะ

0
Anonymous
เม.ย. 29, 2564 10:51 AM 0 Answers Q&A คำถาม-คำตอบ
Member Since Jan 1970
Unsolved Solved Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

เงินเดือนผู้สูงอายุเบิกจ่ายในวันที่เท่าไรของเดือนคะ

admin donmeiy
- Apr 29, 2021 10:56 AM

ทุกวันที่ 10 ของเดือนนั้นๆคะ ถ้าวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดก็จะจ่ายก่อนวันที่ 10 ของเดือนคะ

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

ข้ามไปยังทูลบาร์