เมนูหลัก

ITA

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 3 4 5 6 7 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 ตุลาคม 2562 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์
8 ตุลาคม 2562 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2563
8 ตุลาคม 2562 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563
8 ตุลาคม 2562 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและคณะทางานการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2563
25 กันยายน 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
11 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งสถานการณ์น้ำ จาก โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำสีโท จำนวน 4 อ่าง เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีปริมาณความจุเกิน 100%

แผ่นพับวารสาร

รายรับ-รายจ่าย

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 7276ทั้งหมด:
  • 14วันนี้:
  • 58เมื่อวานนี้:
  • 252สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 305ต่อเดือน:
  • 34ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร