เมนูหลัก

ITA

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ *-* ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50V – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
3 กุมภาพันธ์ 2563 คำแนะนำ *-* ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) *–* สำหรับกิจกรรมการรวบรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่
28 มกราคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่งตามภารกิจ ประจำปีงบปีะมาณ 2563 จำนวน 2 อัตรา
8 มกราคม 2563 กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 7,774 แห่ง ได้พร้อมกันทั่วประเทศ 10 มกราคม 2563
7 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓
27 พฤศจิกายน 2562 โครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ …ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผ่นพับวารสาร

รายรับ-รายจ่าย

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 7254ทั้งหมด:
  • 50วันนี้:
  • 63เมื่อวานนี้:
  • 283สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 283ต่อเดือน:
  • 33ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

ล่าสุด

กิจกรรม/ข่าวสาร