เมนูหลัก

ITA

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 17

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2563 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( เพิ่มเติมระยะที่ 3 )
1 มิถุนายน 2563 ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565 )แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 )
15 พฤษภาคม 2563 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
22 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10 เมษายน 2563 โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ *-* อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ *-*
31 มีนาคม 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ

แผ่นพับวารสาร

รายรับ-รายจ่าย

การจัดซื้อจัดจ้าง

20 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง เส้นทางเรียบห้วยไร่ ถึงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองปลิง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง เส้นทางป่าดงเก่าน้ำคำเชื่อมถนนริมคลองสถานีสูบน้ำดอนเมย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
10 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนเมย หมู่ 1,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 13674ทั้งหมด:
  • 0วันนี้:
  • 40เมื่อวานนี้:
  • 266สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 784ต่อเดือน:
  • 38ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร