Merry Christmas & Happy new year ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 Merry Christmas & Happy new year ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 การจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม จับฉลากและมีการแสดงจากผู้สูงอายุ ร่วมกันรับประธานอาหาร


ข้ามไปยังทูลบาร์