1.4 ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักปลัด 0 4555 25911
กองคลัง 0 4555 25807
E-mail : abt789donmeiy@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

ข้ามไปยังทูลบาร์