1.4 ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

หมู่ 4  ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  37000

สำนักปลัด    โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4552 5911

กองคลัง      โทร : 0 4552 5807

E-mail : abt789donmeiy@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

ข้ามไปยังทูลบาร์