2.2 ข่าวสารกิจกรรมของหน่วย

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่14-15 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนเมย

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563   ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนเมย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเพื่อความสามัคคีปรองดอง

1 2 3 7
ข้ามไปยังทูลบาร์