2.2 ข่าวสารกิจกรรมของหน่วย

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 22 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 22 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุข มีโชคลาภเงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอาชีพ

ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุข มีโชคลาภเงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอาชีพ

ยินดีต้อนรับ นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา มาร่วมพัฒนาตำบลดอนเมย

ยินดีต้อนรับ นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา มาร่วมพัฒนาตำบลดอนเมย

1 50 51 52 53
ข้ามไปยังทูลบาร์