2. ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดยนายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดอนเมย เดินทางไปส่ง นางบังอร อุทธจันทร์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา โอนย้ายสับเปลี่ยนกับ นางสาวปราณี  ภักดียุทธ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.จิกดู่ และขอต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ ทาง อบต.ดอนเมย มีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมงานและขอให้นางสาวปราณี  ภักดียุทธ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย […]

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ส่งตัวผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิดกลับบ้าน 1 ราย หลังจากการรักษาตัวหายและกลับมากักตัวที่บ้านต่อ อีก 14 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รพ.สต.ตำบลดอนเมย  นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย นางสาววารี สุวะไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมส่งและแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติพร้อมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นทีด้วย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอำนา […]

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสมเกียรติ  แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม ปลัดอบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ดอนเมย  ลงพื้นที่เยี่ยม นางพุทธา  วงศ์ละคร ซึ่งเป็นผู้ประสบความเดือดร้อนในหมู่บ้านหนองปลิง ม.3 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและมีโรคประจำตัวและอาศัยอยู่บ้านคนเดียวตามลำพัง ซึ่งได้ขอรับความช่วยเหลือมายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ […]

1 2 3 31
ข้ามไปยังทูลบาร์