8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง เส้นทางเรียบห้วยไร่ ถึงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองปลิง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง เส้นทางเรียบห้วยไร่ ถึงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองปลิง 2  ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 3 เส้นหนองโคกกว้าง ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)+++++

1 2 3
ข้ามไปยังทูลบาร์