องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้จัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มากักตัว บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 และบ้านดอนเมย หมู่ 5

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้จัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มากักตัว บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 และบ้านดอนเมย หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยจึงขอให้ผู้ที่กักตัวมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ไปพบปะกับเพื่อนและญาติพี่น้องเพราะอาจจะเกิดการแพร่เชื้อได้หากท่านเป็น

*-* สุดท้ายนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยขอให้ประชาชนตำบลดอนเมยรักษาสุขภาพ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพื่อห่างไกลจากไวร้สโคโรนา 2019และโอไมคอน นะคะ *-*

ข้ามไปยังทูลบาร์