นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตรวจระบบการผลิตน้ำประปาหนองโคกกว้างและการใช้น้ำประปาของราษฎรหมู่ 3,4

นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตรวจระบบผลิตน้ำประปาโคกกว้างและการใช้น้ำประปาของราษฎรหมู่ 3,4


ข้ามไปยังทูลบาร์