โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ *-* อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ *-*

*-* โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ *-*

*-* อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ *-*


สถานการณ์โรคโควิด-19เข้าระยะ 3 ได้รับคำตอบว่า “ในการป้องกันโรค คนไทยปฏิบัติตัวเหมือนเดิม ไม่มีอะไรแตกต่าง”ส่วนสิ่งที่ ไม่ควรทำ คือ “ถ้าไม่สบายก็อย่าไปแพร่เชื้อที่อื่น ซึ่งโรคติดต่อนี้ จะเป็นการป้องกันจากฝั่งผู้ป่วยเป็นหลัก เพราะฉะนั้น ถ้าผู้ป่วยให้ความร่วมมือ ไม่ไปแพร่เชื้อ ซึ่งไวรัสแพร่เชื้อเองไม่ได้ ต้องการคนช่วย ถ้าผู้ป่วยไปช่วยไวรัสก็จะลำบากในการคุมการแพร่เชื้อ” ถ้ายังไม่ป่วย และไม่อยากป่วยด้วย COVID-19 จะต้องทำอย่างน้อย 6 ข้อ ได้แก่ 1.ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ถ้าจะคิดง่ายๆ สถานที่ที่แออัดคือสถานที่ที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือเดินหลบผู้ที่มีอาการไอหรือจามได้ หรือเป็นสถานที่ปิดแคบ 2. หลีกเลี่ยงคนที่มีอาการไอ หรือจาม หากพบผู้ที่ไอหรือจามไม่ควรเข้าใกล้ ควรอยู่ห่างจากผู้ที่มีอาการไอหรือจามอย่างน้อย 2 เมตร เพราะการไอหรือจามมักจะทำให้น้ำลายกระเซ็นออกไปประมาณ 1-2 เมตรในบางกรณีที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ เช่น ต้องนั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ แนะนำให้ให้หน้ากาก ถ้าหาหน้ากากอนามัยไม่ได้ สามารถใช้หน้ากากผ้าได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ “หน้ากากผ้าช่วยลดความเสี่ยงได้” 3.อย่าเอามือที่ไม่สะอาดมาลูบจับบริเวณใบหน้า ตา จมูก หรือปาก 4.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 5.รับประทานอาหารร้อน และ6. ใช้ช้อนกลาง
กรณีการเดินทางไปและกลับจากต่างประเทศนั้น กระทรวงสาธารณสุข มีคำแนะนำให้งดการไปในประเทศที่มีการระบาดของโรค หากมีความจำเป็นต้องไปเมื่อกลับมาแล้วพบมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสานสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อนำสู่ระบบการตรวจรักษาที่เหมาะสมต่อไป หากไม่พบอาการต้องสงสัย ให้กักตัวเองในที่พัก 14 วัน(Self quarantine at home) และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร หยุดเรียน/ทำงาน งดร่วมกิจกรรมต่างๆ นอนห้องแยก ปิดปาก จมูกทุกครั้งที่ไอ จาม ทำความสะอาดที่พัก ของใช้ แยกของใช้ ทานอาหารแยกกับผู้อื่น ใช้ช้อนกลาง ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูกเจ็บคอ หายใจเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคมีคำแนะนำการดำเนินการในส่วนต่างๆด้วย อาทิ การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากไม่มีเหตุผลเร่งด่วนในการจัด ควรเลื่อน ออกไปก่อน หากจะต้องจัด ต้องมีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูกทุกวันก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หากมีอาการงดเข้าร่วมและพบแพทย์ จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายทั่วถึง แนะนำผู้ร่วมล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ด้วยน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดและ70%แอลกอออล์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง


ข้ามไปยังทูลบาร์