ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563 ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1 / 2563

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563

ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1 / 2563 เวลา 10.00 น. ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  เพื่อปรึกษาหารือในการทำงานและเรื่องอื่นๆ


ข้ามไปยังทูลบาร์