ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุข มีโชคลาภเงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุข มีโชคลาภเงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอาชีพ


ข้ามไปยังทูลบาร์