แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตตำบลดอนเมย ชำรุด/เสียหา กรุณาแจ้งที่ สมาชิก อบต.หมู่บ้านของท่าน หรือโทร 045 525 911 ในวันเวลาราชการ โดย : กองช่าง อบต.ดอนเมย

🔸🔸แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย🔸🔸

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนโคมไฟ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนเมย หมู่ที่ 2

ทั้งนี้หากไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตตำบลดอนเมย ชำรุด/เสียหา

กรุณาแจ้งที่ สมาชิก อบต.หมู่บ้านของท่าน หรือโทร 045 525 911

ในวันเวลาราชการ

โดย : กองช่าง อบต.ดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์