ในวันที่ 11-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.ตำบลดอนเมย ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลดอนเมยทุกหมู่บ้าน

ในวันที่ 11-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.ตำบลดอนเมย ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลดอนเมยทุกหมู่บ้าน

ข้ามไปยังทูลบาร์