โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ส่งตัวผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิดกลับบ้าน 1 ราย หลังจากการรักษาตัวหายและกลับมากักตัวที่บ้านต่อ อีก 14 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รพ.สต.ตำบลดอนเมย  นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย นางสาววารี สุวะไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมส่งและแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติพร้อมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นทีด้วย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ส่งตัวผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิดกลับบ้าน 1 ราย หลังจากการรักษาตัวหายและกลับมากักตัวที่บ้านต่อ อีก 14 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รพ.สต.ตำบลดอนเมย  นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย นางสาววารี สุวะไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมส่งและแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติพร้อมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นทีด้วย


ข้ามไปยังทูลบาร์