โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล โดยมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน/ห้องประชุม และพื้นที่ต่างๆ โดยรอบอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานให้สะอาดสวยงาม


ข้ามไปยังทูลบาร์