โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายเชาว์วัฒ์ คณารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ โดยมี นายพูลเกียรติ ศรีปัญญา วิทยากร

 

ข้ามไปยังทูลบาร์