โครงการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงอายุสุขภาพดี สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงอายุสุขภาพดี สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


ข้ามไปยังทูลบาร์