โครงการรณรงค์การจัดเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะประจำปี 2564 วันที่พุธ 12 พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการรณรงค์การจัดเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะประจำปี 2564 วันที่พุธ 12 พฤษภาคม 2564 โดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลดอนเมย ทำความสะอาดเก็บขยะข้างถนนเส้นบ้านหนองปลิง-คำสร้างบ่อ ซึ่งเป็ยขยะที่มนุษสร้างขึ้น ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้และไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น โฟม พลาสติก ขวดแก้ว ซองบะหมี่สำเร็จรูป. เศษหิน เศษปูน ฯลฯ จะเห็นได้ว่า ขยะพลาสติกกลุ่มข้างต้นมีอายุการใช้งานสั้น แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานเป็นร้อย ๆ ปี หากไม่นำขยะพลาสติกกลับไปรีไซเคิล การทำลายขยะพลาสติกด้วยการเผาหรือฝังกลบก็จะส่งผลกระทบในวงกว้าง เริ่มจากสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม หรือที่เห็นกันบ่อย ๆ ก็คือ เศษขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งขว้างตามพื้นถนน

ทั้งนี้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกัน และอย่านำขยะมาทิ้งในพื้นที่สาธารณะควรนำไปทิ่้งหรือทำลายในพื้นที่ของท่านเอง ขอบคุณคะ


ข้ามไปยังทูลบาร์