โครงการพรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่  9  มกราคม 2566  นายสายันต์  มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการพรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  ในระหว่าง   วันที่ 9-24 มกราคม 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์