โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์