โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ ๙๐ ล้านต้น”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน หน่วยงานราชการในเขตตำบลดอนเมย และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ ๙๐ ล้านต้น”

ข้ามไปยังทูลบาร์