โครงการทำบุญเลี้ยงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และทำบุญเลี้ยงพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ภายใต้ โครงการทำบุญเลี้ยงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พ.ศ.2564 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและสำนักงาน ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุข มีโชคลาภเงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน


ข้ามไปยังทูลบาร์