โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย ณ. สวนสัตว์อุบลราชธานีและวัดหนองบัว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์