โครงการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่องพลังงานทดแทน ระบบโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้านตำบลดอนเมย ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในโครงการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องพลังงานทดแทน ระบบโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


ข้ามไปยังทูลบาร์