โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนเมย หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับประชาชนบ้านดอนเมย จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยทำความสะอาดสวนสาธารณะบ้านดอนเมย (ด้านหน้าดอนปู่ตา) เพื่อทำความสะอาดสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสวนสาธารณะประจำหมู่บ้านดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์