โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยทำความสะอาดสวนสาธารณะบ้านดอนเมย (ด้านหน้าดอนปู่ตา) เพื่อทำความสะอาดสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสวนสาธารณะประจำหมู่บ้านดอนเมย ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย ส.อบต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 5 และประชาชนบ้านดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์