โครงการจัดงานคาราวาลเสริมสร้างเด็กประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 มกราคม 2565  ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย 

วันที่ 26 ธันวาคม 2565  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้เชิญคณะกรรมการศึกษา เพื่อกำหนดการจัดโครงการจัดงานคาราวาลเสริมสร้างเด็กประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาเด็กในพื้นที่และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็ก โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 มกราคม 2565  ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

 

ข้ามไปยังทูลบาร์