โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเพื่อความสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2566 นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ส.อบต.ตำบลดอนเมย และพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปลิง

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเพื่อความสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2566 นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ส.อบต.ตำบลดอนเมย  และพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปลิง

 

ข้ามไปยังทูลบาร์