โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย

ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2564 ได้ที่ ID Line : THNVR หรือทางเว็บไซต์ https://www.kaotajai.com/login  และ QR code ที่แนบมาพร่้อมนี้ ส่งผลการออกกำลังกายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564


ข้ามไปยังทูลบาร์