แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 )

แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 )

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/05/แผนพัฒนาบุคลากร-พ.ศ.-2561-2563.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์