ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง เส้นบ้านดอนเมย ถึง บ้านโนนหนามแท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง เส้นบ้านดอนเมย ถึง บ้านโนนหนามแท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/02/ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง-เส้นบ้านดอนเมย-ถึง-บ้านโนนหนามแท่ง.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์