เมื่อวันทื่ 17 มกราคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายเอกรัฐ ทาตาสุข เลขานายก.อบต.ดอนเมยและนายนายอธิปกิจจ์ พงษ์ดารา ผอ.กองช่าง พร้อมทีมงานกองช่าง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

เมื่อวันทื่ 17 มกราคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายเอกรัฐ ทาตาสุข เลขานายก.อบต.ดอนเมยและนายนายอธิปกิจจ์ พงษ์ดารา ผอ.กองช่าง พร้อมทีมงานกองช่าง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์