เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจ้างประชาชนบ้านหนองปลิง ว่าไฟไหม้บ้านเรือนและคอกสัตว์  บ้านนายบุญเพ็ง จุลบุตร หมู่4  ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟไหม้บ้านเรือนและคอกสัตว์ 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจ้างประชาชนบ้านหนองปลิง ว่าไฟไหม้บ้านเรือนและคอกสัตว์  บ้านนายบุญเพ็ง จุลบุตร หมู่4  ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟไหม้บ้านเรือนและคอกสัตว์  ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้ว

ข้ามไปยังทูลบาร์