เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 พันเอก สาคร เจริญสมปรือ  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งและแนะนำการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 พันเอก สาคร เจริญสมปรือ  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งและแนะนำการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์