เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย จัดงานปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กที่ผ่านการอบรมเลี้ยงดู ประจำปีการศึกษา 2563 และเลี้ยงส่ง คุณครูบานเย็น พงพันธ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน พร้อมทั้งต้อนรับ คุณครู ดวงจันทร์ คูณสี เข้ามารับตำแหน่ง ผู้ดูและเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย จัดงานปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กที่ผ่านการอบรมเลี้ยงดู ประจำปีการศึกษา 2563 และเลี้ยงส่ง คุณครูบานเย็น พงพันธ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน พร้อมทั้งต้อนรับ คุณครู ดวงจันทร์ คูณสี เข้ามารับตำแหน่ง ผู้ดูและเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์