เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร ได้จัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มากักตัวภายในตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้จัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มากักตัวภายในตำบลดอนเมย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยจึงขอให้ผู้ที่กักตัวมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ไปพบปะกับเพื่อนและญาติพี่น้องเพราะอาจจะเกิดการแพร่เชื้อได้
*-* สุดท้ายนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยขอให้ประชาชนตำบลดอนเมยรักษาสุขภาพ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพื่อห่างไกลจากไวร้สโคโรนา 2019และโอไมคอน นะคะ *-*
ข้ามไปยังทูลบาร์