เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร ปลัดช่าง ปภ. พร้อมด้วยทีมงานชลประทาน ลงพื้นทีออกสำรวจสถานีสูบน้ำบ้านก่อเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร ปลัดช่าง ปภ. พร้อมด้วยทีมงานชลประทาน ลงพื้นทีออกสำรวจสถานีสูบน้ำบ้านก่อเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์