เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์  มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการจัดงานคาราวานเสริมสร้างเด็กประจำปี 2565  โรงเรียนบ้านก่อ (รามคำแหงอนุสรณ์ 2 ) 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์  มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการจัดงานคาราวานเสริมสร้างเด็กประจำปี 2565  โรงเรียนบ้านก่อ (รามคำแหงอนุสรณ์ 2 )

ข้ามไปยังทูลบาร์