เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกฯ ,ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านมาติดตามความคืบหน้าของโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านก่อหมู่ 2

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกฯ ,ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านมาติดตามความคืบหน้าของโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านก่อหมู่ 2

ข้ามไปยังทูลบาร์