เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 พบปะเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน การซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการแนวทางในการทำงานและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลดอนเมย พร้อมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกองและรายงานงานการปฏิบัติงานของ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์