เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา ผอ.กองช่าง มอบหมายให้งานผลิตน้ำปะปา ทำความสะอาดถังบรรจุน้ำปะปาบ้านหนองปลิง หมู่ 3,4

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา ผอ.กองช่าง มอบหมายให้งานผลิตน้ำปะปา ทำความสะอาดถังบรรจุน้ำปะปาบ้านหนองปลิง หมู่ 3,4

ข้ามไปยังทูลบาร์