เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา ผอ.กองช่าง มอบหมายให้ นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้่านหนองปลิง หมู่ 3 ช่วงบ้านนายโสภา ไชยมงคล – บ้านนายสุทธินันท์ มีดี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา ผอ.กองช่าง มอบหมายให้ นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้่านหนองปลิง หมู่ 3 ช่วงบ้านนายโสภา ไชยมงคล – บ้านนายสุทธินันท์ มีดี

ข้ามไปยังทูลบาร์