เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา ผอ.กองช่าง มอบหมายให้ นายเดชศักดา สีตะมา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงพื้นที่บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 ซ่อมไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา ผอ.กองช่าง มอบหมายให้ นายเดชศักดา สีตะมา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงพื้นที่บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 ซ่อมไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์