เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 พบปะเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน การซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงานและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์