เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร  เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร  เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 พบปะเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน การซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงานและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลดอนเมย
*-* เรื่อง ลง LPA  ในระบบให้แล้วเสร็จ / โครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการ / สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด อำนาจเจริญออกหน่วยบริการทำหมันหมาแมว
และเรื่องอื่นๆ

ข้ามไปยังทูลบาร์